Co to jest region?

Jako, że nasz blog zajmuje się regionem łódzkim, to postanowiliśmy wytłumaczyć czym w ogóle jest region?

Regionem ogólnie nazywamy pewien obszar, który jest względnie wydzielony. Różni się on od pozostałych okolicznych terenów i jest on spójnie jednorodny. Od innych regionów wyróżnia się tym, że jest on charakterystyczny dla danego okolicznego terenu poprzez upływ czasu. Podstawowe cechy, które wyróżniają region zaliczają się do antropogenicznych, jak i do naturalnych. Kształtuje je położenie geograficzne nieożywionej i ożywionej przyrody, której cechy są kluczowe. Lokalna gospodarka, odrębność językowa, religia, czy kultura bywają istotne dla konkretnego regionu i jego zwyczajów. Obszar ten tworzy się w sposób naturalny i samoistny. Rządzący urzędnicy nie mogą go wykluczyć, czy zlikwidować. Regionu nie tworzy się z dnia na dzień. Jest on kształtowany z pokolenia, na pokolenie i przekazywany od rdzennych mieszkańców. Jest on na tyle istotny, że wpływa całkowicie na życie społecznej ludności, ich zwyczaje, kulturę, mowę, czy też kulinarne tradycje.

Region nie może konkurować z innymi, gdyż każdy z osobna wnosi coś dobrego i unikalnego do tworzenia spójnej całości. W Naszym przypadku regiony tzw. małe ojczyzny wzbogacają nasze Państwo Polskie i utożsamiają się tym samym z Narodem.